Faktury vat - Program do wystawiania faktur

Niezależnie od profilu działalności firmy, końcowym etapem i Faktura vat najistotniejszym celem jest sprzedaż dóbr czy też usług. Działy sprzedaży, uzupełnione o agentów handlowych, zabiegają o poszerzenie katalogu klientów, co w konsekwencji wpływa na wzrost ilości faktur i pozostałych dokumentów księgowych. W celu uefektywnienia działu fakturowania, właściciel firmy powinien zadbać o dobry program do faktur. Wskazane narzędzie nie jest tylko ułatwieniem pracy odpowiednim działom, lecz zapewnia prawidłową ewidencję sprzedaży, chroniąc przed zbytecznym bałaganem w dokumentacji.

Faktury vat

image

Trzeba pamiętać o tym, że faktura VAT nie tylko ma na celu zaświadczyć sprzedaż, lecz jest dowodem uprawniającym do otrzymania należności. Program do fakturowania powinien posiadać wiele opcji, a nie tylko umożliwiać generowanie faktur. Sprzedaż jest złożonym procesem, podczas którego powstaje wiele innych dokumentów. Oprócz powszechnie znajomych faktur i Wydań Zewnętrznych z magazynu, ze sprzedażą ściśle powiązane są dokumenty kasowe, takie jak KP i Dowód Wypłaty, CMR (używany w kontekście współpracy z odbiorcami zagranicznymi).

Program do faktur

Program do fakturowania to również narzędzie zezwalające na generowanie różnego typu protokółów. Nierzadko zdarza się, że faktury VAT mogą zawierać czasem błędy, wobec czego program powinien posiadać funkcje zapewniające ich poprawę. Według polskich regulacji podatkowych, sprzedawca posiada prawo do poprawienia każdego błędu poprzez wystawienie korekty VAT. Z uwagi na różne ustalenia z kontrahentami, czasem występuje konieczność aktualizacji danych na fakturze, które pierwotnie były zgodne ze stanem faktycznym, co również powinien przewidywać odpowiednio przygotowany program do fakturowania. Każda poprawa dokumentu źródłowego powinna zostać wzięta pod uwagę przez program w raportach sprzedaży, co stanowi kluczową kwestię, niewątpliwie pozytywnie wpływającą na wykonywane obowiązki. Niestety zdarzają się uboższe wersje programów do fakturowania, niebędące dostosowane do polskich potrzeb. W takiej sytuacji, dokonując wyboru programu do faktur należy na to zwrócić uwagę. Wśród wielu ofert przystosowanego programu do faktur dla polskich przedsiębiorstw, jest system przygotowany przez Rafsoft. W zależności od zapotrzebowania i rozbudowanej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, dostępne są trzy wersje oprogramowania: START, STANDARD, PRO. Program do fakturowania opracowany przez Rafsoft posiada opcję JPK Faktury, co stanowi dowód, o dostosowaniu programu do bieżących wymogów. Dokonując wyboru programu do fakturowania, należy zwrócić uwagę na posiadanie opcji importu i eksportu danych ,a także jej zakres. Przywołany program zawiera opcję importu i eksportu, zapewniając pełną kontrolę nad danymi i ich swobodny przepływ w ramach potrzeb.

image

Wybór program do wystawiania faktur

Dobór odpowiedniego programu do faktur pozwala osiągnąć gwarancję prawidłowej ewidencji istoty firmy, czyli sprzedaży. czytelnie wystawiane faktury VAT mają korzystny wpływ także na postrzeganie danej firmy przez odbiorców. Jedno jest pewne, nieczytelna zawartość faktur prowadzi do ryzyka pomyłek ze strony klientów, chociażby podczas dokonywania płatności, wobec czego decyzja o zakupie odpowiedniego programu do fakturowania powinna być wyłącznie pozytywna. Z uwagi na rozpiętość ofert, może być problem z wyborem konkretnego systemu, niemniej jednak warto pamiętać, iż rozwiązanie oferowane przez rafsoft.net posiada wszystkie funkcje niezbędne w każdym dziale fakturowania.