Wystawianie faktur vat - o czym należy pamiętać?

Faktury VAT wystawia się z zamysłem utrwalenia transakcji objętych podatkiem od towarów i usług. Aczkolwiek nie każdy przedsiębiorca jest zobligowany do rozliczania podatku VAT, gdyż przysługuje im ustawowe zwolnienie. Jak w tej sytuacji wygląda temat fakturowania i czy istnieje opcja dokumentowania zawieranych transakcji w odrębny sposób?

Faktura zwolniona z podatku VAT

Podatnicy zwolnieni z VAT muszą fakturować, gdy kontrahentem jest druga firma. W przypadku, gdy nabywcą jest osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, fakturę należy wystawić na jej życzenie. W innym przypadku sprzedaż może być udokumentowana paragonem. Faktury VAT podatników zwolnionych ustawowo zawierają:

Podatnikom przypada zwolnienie z przepisów VAT,

Zwolnione regulacje dotyczące dostaw określonych towarów lub usług,

Przepisy dyrektywy zwalniają z podatku od dostaw niektórych produktów.

Zasady te nie mają zastosowania do sytuacji, w których podatnicy są wyłączeni z VAT z uwagi na naturę prowadzonej przez nich działalności. To znaczy, że sprzedawane przez niego produkty lub usługi są legalnie zwolnione z podatku. Faktury niezawierające podatku VAT nie zawierają także informacji, że podatnicy są wyłączeni z podatku VAT, ponieważ nie przekroczyli limitu kwoty sprzedaży (w tej chwili łącznie 200 tysięcy PLN). Innymi słowy, jeżeli dana firma korzysta z subiektywnego zwolnienia z podatku VAT, nie trzeba o tym informować wykonawcy. Pozostałe elementy, jakie nie muszą być uwzględnione na fakturze bez podatku VAT to:

 • numer NIP,
 • numer VAT-UE,
 • kwota podatku,
 • stawka podatku.

Co powinna zawierać faktura vat?

Fakturowanie w przypadku kontrahentów zwolnionych z VAT wygląda niemalże identycznie, jak w przypadku aktywnych podatników VAT. W rzeczywistości mało jest czynników, których faktura bez VAT nie zawiera względnie które,przeciwnie do schematycznej faktury, zawierać musi. Ustawa o podatku od towarów https://www.rafsoft.net i usług jasno wyznacza również, jakie szczegóły muszą znaleźć się obligatoryjnie na każdej fakturze. Należą do nich:

 • data wystawienia faktury,
 • numer faktury,
 • data zrealizowania dostawy artykułu lub wykonania usługi,
 • nazwa odbiorcy,
 • nazwę artykułu lub usługi,
 • liczbę towarów/skala usług,
 • cenę jednostkową,
 • wartość artykułów lub usług.

Ważne jest to, że jeżeli na fakturze nie ma składników wymaganych przez prawo i niepoprawnie wystawiono fakturę, dokument ten należy skorygować, obojętnie, czy dostawa produktów czy świadczenie usług lub podmiot gospodarczy korzysta ze zwolnienia z VAT.

Istotne dane i terminy

Faktura VAT oraz faktura bez VAT, co do zasady, powinna zostać wystawiona przez podmiot, który dokonuje dostawy towaru lub usługi. Niekiedy jednakże fakturę może wystawić nabywca bądź przedsiębiorstwo upoważniona przez sprzedawcę. Należy również pamiętać o terminach wystawiania faktur, które określone są w ustawie o podatku od produktów i usług. I w ten sposób faktura bez VAT musi być wystawiona do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji. Dokument wolno wystawić zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej - w tym przypadku na dokumencie nie znajdziemy podpisu wystawcy, co nie skutkuje nieważności faktury. W sytuacji osób prywatnych transakcje sprzedaży uwieczniane są przy użyciu paragonów, wskutek tego nie wiąże termin 15-go dnia kolejnego miesiąca na wystawienie faktury. Mimo to każdy kontrahent ma obowiązek wystawić fakturę na żądanie klienta. Wskazane jest pomnieć, że faktura dla osoby prywatnej obejmuje takie same elementy, jak faktura dla firm.